Regulamin

Regulamin2023-03-21T14:41:59+00:00

Regulamin rezerwacji

 

Ogólne zasady rezerwacji i pobytu w Zakątku Wileńskim

 

1.ZASADY REZERWACJI I POBYTU:

-Zgłoszenie pobytu wiąże się z koniecznością rezerwacji i wpłaceniem zaliczki w ustalonym terminie i wysokości.

-Rezerwacji można dokonać telefonicznie ,osobiście w Mrągowie przy ul. Wileńskiej 8a, bądź mailowo pod adresem :zakatekwilenski@gmail.com

2.ZASADY WPŁACANIA ZALICZEK:

-Po dokonaniu rezerwacji gość zobowiązany jest do dokonania zaliczki w wysokości 40% wartości usługi.

-Pozostałą należność wynikająca z zamówionych usług gość powinien uregulować przed planowanym przyjazdem na rachunek bankowy Zakątku Wileńskiego (w recepcji należy okazać dowód wpłaty), bądź gotówką lub kartą w dniu przyjazdu.

-Goście przebywający dłużej niż jedną dobę uiszczają opłatę miejscową, tzw. Klimatyczną ustalaną corocznie przez Radę Miejską Mrągowa. Opłata jest przekazywana na konto Urzędu Miasta Mrągowo.

3.ZASADY REZYGNACJI Z POBYTU I ZWROTU ZALICZKI:

-W przypadku grup zorganizowanych wpłacona na konto Zakątku Wileńskiego zaliczka przepada w całości.

-Zaliczka wpłacona przez osoby indywidualne przepada w całości w okresie odbywających się w Mrągowie imprez masowych tj. Mazurska Noc Kabaretowa, Festiwal Operowy Belcanto, Piknik Country, Festiwal Muzyki Kresowej, Festiwal Przebojów Weselnych, Triathlon Mrągowo,

-W pozostałych przypadkach osoby indywidualne maja prawo do rezygnacji z pobytu zgodnie z poniższymi zasadami :

a) rezygnacja wymaga pisemnego zgłoszenia (dopuszcza się zgłoszenie rezygnacji pocztą elektroniczną) ,

b) niezależnie od terminu rezygnacji z zamówionego pobytu, w każdym przypadku wpłaconej zaliczki, potrącana jest na rzecz Zakątku Wileńskiego opłata manipulacyjna z tytułu obsługi zgłoszenia w wysokości 30 zł za każdą rezerwującą osobę,

c) w przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie 30 dni przed rozpoczęciem pobytu w Zakątku Wileńskim w Mrągowie zwracana jest zaliczka pomniejszona o koszty manipulacyjne ( 30 zł za każdą rezerwującą osobę),

d) w przypadku rezygnacji ze zgłoszonego pobytu pobytu między 15 a 30 dniem przed rozpoczęciem pobytu zwracane jest 50 % wniesionej zaliczki, pomniejszone o koszty manipulacyjne,

e) w przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie jego trwania, opłata za pobyt nie podlega zwrotowi,

f) w przypadku niestawienia się gościa w wyznaczonym terminie, nie przysługuje zwrot wpłaconej zaliczki,

g) Gość może zrezygnować z rezerwacji na rzecz osoby trzeciej bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

4.POSTANOWIENIA DODATKOWE :

– Obiekt akceptuje obecność zwierząt na terenie obiektu, co wiąże się z dodatkową opłatą. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do sprzątania po swoim pupilu oraz bierze odpowiedzialność za szkody sporządzone za zwierzę.

– Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia, poza miejscami do tego wyznaczonymi.

– Gościom nie można dokonywać zmian w wyposażeniu obiektu.

 

 

 

 

Zakątek Wileński